Hur man bokar ett frilansjobb

När du bara börjar som frilansare är din största oro att hitta arbete. Du kanske känner dig redo att säga ” ja ” till varje projekt som kommer, så du behöver inte spendera veckor och månader utan arbete att göra. Risken är att du slutar säga ” ja ” till fel jobb. Lär dig vilka jobb att säga ” nej ” till, tips för att skriva ett vinnande förslag och landa ditt första jobb, samt för-och nackdelar med att gå med kortsiktiga kontra långsiktiga projekt.

Kapitel 5: Hur man diskuterar ett frilansprojekt med din klient innan du börjar

Hurra! Kunden gillade ditt förslag och fick kontakt att be om mer information. Du är i det svåra skedet nu mellan förslag och kontrakt, där du måste förstå vad kunden vill och effektivt kommunicera dina krav. Förstå vad du behöver veta innan du loggar in på den streckade linjen, inklusive tidsfrister, arbetsområde och naturligtvis betalningsvillkor.

Kapitel 6: Hur man navigerar Frilans-klient relation

En av de primära färdigheter du behöver för att få som frilansare hanterar dina kunders förväntningar. Att göra detta framgångsrikt kräver att du börjar på höger fot genom att presentera din klient med ett tydligt kontrakt. Ta reda på hur man uppfyller (och överträffa) klientförväntningar, bygga en stark klient-frilansare relation, och hur man navigerar olika frågor utan att det påverkar din arbetsrelation. Och glöm inte, varje typ av klient är annorlunda – vi ger dig några tips om hur man hanterar olika typer av kunder.