Hur Leasing av en bil fungerar?

Många där ute avvisar tanken på att hyra en bil. Ordet “lease” i sig väcker något som är tillfälligt, till och med opersonligt, och om det någonsin fanns ett objekt som amerikaner utvecklar personliga relationer med, är det deras bilar. Verkligheten är dock att de flesta människor som aldrig har ansett leasing ett fordon har aldrig riktigt tagit sig tid att förstå processen med leasing själv. Och detta kan du läsa mycket mera om på bland annat leasabil.nu, men också vidare på våran hemsida.

Vad är en bil leasing?

Ett leasingavtal är ett avtal där en part förmedlar användningen av något (ett paket mark, byggnad, service eller ett annat objekt) till en annan part under en viss tidsperiod i utbyte mot betalning av pengar, vanligtvis periodiskt. I ett leasingavtal är objektet som transporteras själva fordonet. Skillnaden mellan leasing och finansiering är att med finansiering du köper fordonet att äga, medan med ett leasingavtal du aldrig äger fordonet och måste vända den tillbaka till uthyraren i slutet av avtalsperioden.